De vertaalster

Door een uitstekende beheersing van de taal, gestaafd op een vertaalopleiding Portret-3_400
afgesloten met een staatsdiploma, kan ik vertalingen van hoge kwaliteit aanbieden naar het Frans, mijn moedertaal.

Doordat ik gevestigd ben in Nederland, heb ik een diepgaande kennis van de Nederlandse samenleving en omgangsvormen. Een internationale loopbaan in de distributie en logistiek, marketing en marktonderzoek en milieu branche heeft daar aan bij gedragen. En herhaalde uitstapjes naar de wereld van NGO’s voor de vrede, community radio, natuurbehoud…
… waarna ik in 1998 begon als zelfstandige vertaalster na het behalen van het staatsdiploma.

Voor vertalingen uit het Frans naar het Nederlands, kan ik u verwijzen naar een Nederlandse collega die dezelfde eisen stelt ten opzichte van de kwaliteit. Of ik schakel haar of hem in voor u, mocht u dat wensen.

Bio

→ Geboren en getogen in Frankrijk, waar ik regelmatig verblijf.
→ Staatsdiploma behaald na een vierjaar opleiding aan de ITV Hoge school voor tolken en vertalen in Utrecht.
→ Vertaalseminars en workshops op regelmatige basis in het kader van permanente educatie.
→ Beëdigd door de Arrondissementsrechtbank Amsterdam voor de Franse taal, ingeschreven in het wettelijke Register beëdigd tolken en vertalers onder Wbtv-nr. 1103.
→ Lid van de Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).