Diensten

Vertalingen

Vertrouwde werkvelden en types documenten:
→ Bedrijfsleven ‒ contracten, statuten, aanbestedingen, algemene (verkoop-/koop-)voorwaarden, jaarverslagen (excl. financiële gedeeltes)
→ Technisch ‒ gebruikshandleidingen, catalogus, product specificaties,  test rapporten
→ Milieu – rapporten, afvalverwerking, duurzame energie en bouw
→ Marketing – campagnes, marktonderzoek, vragenlijsten, rapporten
→ Communicatie – websites, persberichten, interne (bedrijfs-)tijdschriften, krantenartikelen, brochures, presentaties
→ Juridisch (algemeen) ̶ uittreksels bevolkingsregister, verklaringen van erfrecht, testamenten, echtscheidingsconvenant en vonnissen, uitreksels handelsregister

Beëdigde vertalingen uitsluitend uit het Nederlands naar het Frans.

Nalezen/revisie van vertalingen verzorgd door derden

Bij het nalezen, wordt enkel de Franse tekst gecorrigeerd op spelfouten, interpunctie en zinsbouw.
Een revisie gaat verder. Daarbij wordt de doeltekst vergeleken met de brontekst om de coherentie van de terminologie en het stijlregister te waarborgen.