Vertaaldiensten

Vertalingen

Vertrouwde werkvelden en types documenten:
→ Bedrijfsleven ‒ contracten, statuten, aanbestedingen, algemene (verkoop-/koop-)voorwaarden, jaarverslagen (excl. financiële gedeeltes)
→ Technisch ‒ gebruikshandleidingen, catalogus, product specificaties,  test rapporten
→ Milieu – rapporten, afvalverwerking, duurzame energie en bouw
→ Marketing – campagnes, marktonderzoek, vragenlijsten, rapporten
→ Communicatie – websites, persberichten, interne (bedrijfs-)tijdschriften, krantenartikelen, brochures, PowerPoint presentaties
→ Juridisch –  verklaringen van erfrecht, testamenten, echtscheidingsconvenanten en vonnissen, uittreksels bevolkingsregister, verklaring omtrent het gedrag, uitreksels handelsregister

Beëdigde vertalingen uitsluitend uit het Nederlands naar het Frans.

Nalezen/revisie van vertalingen verzorgd door derden

Bij het nalezen, wordt enkel de Franse tekst gecorrigeerd op grammaticale fouten: spelfouten, interpunctie, zinsbouw.
Een revisie gaat verder. De doeltekst wordt vergeleken met de brontekst om de coherentie van de terminologie en het stijlregister te waarborgen. Uiteraard wordt in beide gevallen de volledigheid van de vertaalde tekst gecontroleerd.

 

Op zoek naar andere taalcombinaties? Vertaalbureaus in Amsterdam